ምንጭ

የኮንትራት ማስረከቢያዎች

አቅራቢው ከማህበረሰብ አጋርነት ጋር ላለው ለእያንዳንዱ ውል አስፈላጊ ሰነዶች። አጠቃላይ አቅርቦቶችን፣ የፕሮግራም ደንቦችን በፕሮግራም አይነት እና የገንዘብ አቅርቦትን ያካትታል።