EnglishSpanishArabicChinese (Simplified)FrenchVietnameseAmharicKorean

Nếu bạn đang trải qua tình trạng vô gia cư, chúng tôi có thể giúp

Thông báo Tin tức về Nhà ở Địa phương!

Vào ngày 20 tháng 10, AG Racine đã thông báo một dàn xếp yêu cầu ba công ty bất động sản — DARO Management Services, DARO Realty và Infinity Real Estate — và một số bị cáo riêng lẻ phải trả mức phạt 8 triệu đô la vì phân biệt đối xử bất hợp pháp đối với những người thuê nhà trong Quận sử dụng Khu XNUMX phiếu mua nhà và các hình thức hỗ trợ nhà ở khác. Đây là hình phạt dân sự lớn nhất từ ​​trước đến nay trong một vụ án phân biệt đối xử về nhà ở ở Mỹ Trong cuộc họp báo, AG Racine cũng nhấn mạnh công việc của Văn phòng Tổng chưởng lý trong gần tám năm qua để sử dụng luật để biến DC trở thành một thành phố công bằng hơn, an toàn hơn, công bằng hơn và bình đẳng hơn - bao gồm cả việc ngừng phân biệt đối xử. Nhấn vào đây để đọc thêm về hành động lịch sử này!

Cách chúng tôi trợ giúp

Hợp tác Cộng đồng đóng vai trò là đầu mối cho các nỗ lực giảm thiểu tình trạng vô gia cư ở Đặc khu Columbia.

Chúng tôi tin rằng sự hợp tác trong cộng đồng là công cụ mạnh nhất của chúng tôi để giải quyết tình trạng vô gia cư ở Đặc khu Columbia. Gia đình TCP đã dành 30 năm qua làm việc để thúc đẩy và tăng cường kết nối với các cộng đồng mà chúng tôi phục vụ.

Chúng tôi thu thập, phân tích và cung cấp quyền truy cập vào dữ liệu các dịch vụ dành cho người vô gia cư. Từ việc quản lý HMIS (Hệ thống Thông tin Quản lý Người vô gia cư) đến việc hoàn thành việc đếm Điểm trong Thời gian hàng năm, chúng tôi tin rằng dữ liệu chất lượng là yếu tố quan trọng đối với kết quả chất lượng.

Chúng tôi lấy sứ mệnh của mình làm trọng tâm. Những nỗ lực của chúng tôi trong việc quản lý trợ cấp nhà ở, điều phối các khoản trợ cấp và nỗ lực tài trợ để ngăn chặn tình trạng vô gia cư phản ánh cam kết sâu sắc của chúng tôi đối với sứ mệnh và những khách hàng mà chúng tôi phục vụ. Chúng tôi sẽ chấm dứt tình trạng vô gia cư trong Học khu!

Đối với chủ nhà

Cộng đồng Đối tác Phòng chống Tình trạng Vô gia cư cam kết cung cấp các nguồn tài nguyên nhà ở cho những người độc thân và gia đình vô gia cư tại Quận Columbia. Chúng tôi hiện đang tìm kiếm các đơn vị nhà ở để hỗ trợ cho nỗ lực này. Hãy tham gia với hơn 2000 đối tác chủ nhà của chúng tôi hiện đang cung cấp nhà ở cho các cư dân của Quận gặp tình trạng vô gia cư.

Đối với nhà cung cấp

Các khóa đào tạo sắp tới