Tìm kiếm
Tìm kiếm
Tìm kiếm
Đóng hộp tìm kiếm này.

Cơ hội việc làm

Chỗ ở hợp lý:
Quan hệ đối tác cộng đồng để ngăn chặn tình trạng vô gia cư là một nhà tuyển dụng có cơ hội bình đẳng cam kết không phân biệt đối xử trong tuyển dụng, lựa chọn, tuyển dụng, trả lương, thăng chức, giữ chân hoặc các hành động nhân sự khác ảnh hưởng đến nhân viên hoặc người nộp đơn xin việc. Các quyết định nhân sự phải dựa trên thành tích và khả năng thực hiện các chức năng thiết yếu của công việc, có hoặc không có chỗ ở hợp lý. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách công ty của chúng tôi hoặc quyền của bạn với tư cách là người nộp đơn hoặc yêu cầu chỗ ở hợp lý, vui lòng liên hệ với Giám đốc Nhân sự của chúng tôi theo số 202.543.5298 (máy lẻ 307).

Đa ngôn ngữ:
Các ứng viên song ngữ được khuyến khích ứng tuyển vào tất cả các vị trí đã đăng của TCP.

Tất cả các cơ hội việc làm của TCP đều được đăng lên trung tâm tuyển dụng mới của chúng tôi, do ADP tổ chức. Vui lòng sử dụng liên kết bên dưới để điều hướng đến trung tâm tuyển dụng.

Trung tâm tuyển dụng TCP