Tìm kiếm
Tìm kiếm
Tìm kiếm
Đóng hộp tìm kiếm này.

Khi nào bạn nên gọi đến Đường dây nóng của Shelter (202.399.7093) hoặc 311?

Gọi (202.399.7093) hoặc 311 khi:

  • Một cá nhân yêu cầu vận chuyển đến một nơi trú ẩn
  • Một cá nhân cảnh giác nhưng thể hiện họ lạnh lùng hoặc bạn chứng kiến ​​những hành vi cho thấy họ có thể lạnh lùng
  • Bạn thấy một cá nhân có vẻ dễ bị tổn thương và bạn lo lắng rằng các điều kiện có thể gây bất lợi cho họ
  • Khi một cá nhân yêu cầu các nguồn lực như nơi trú ẩn

Các bạn nhớ lưu và chia sẻ số Hotline của Mái ấm về điện thoại của mình. Luôn gọi 911 nếu có trường hợp khẩn cấp. Thực hiện cuộc gọi để cứu một mạng sống!