Tải Sự kiện

«Tất cả sự kiện

  • Sự kiện này đã qua.

DC 104: ĐÀO TẠO CHƯƠNG TRÌNH HMIS LOW BARRIER SHELTER

Tháng 4 11 @ 2: 00 chiều - 4: 00 pm

DC 104 là chương trình Đào tạo Người dùng Mới cho DC HMIS cho các chương trình SHELTER RÀO CẢN THẤP. Khóa đào tạo này bao gồm kiến ​​thức cơ bản về HMIS cũng như toàn bộ quy trình làm việc của từng chương trình trong DC HMIS. Khóa đào tạo này dành cho những người dùng DC HMIS mới và những người dùng hiện tại đang tìm kiếm một khóa bồi dưỡng đầy đủ.

Chi tiết

Ngày:
Ngày 11 Tháng Tư
thời gian:
2: 00 chiều - 4: 00 chiều
website:
https://attendee.gotowebinar.com/register/1877127360079479824