Tải Sự kiện

«Tất cả sự kiện

  • Sự kiện này đã qua.

DC 401: ĐÀO TẠO HÀNH CHÍNH CƠ QUAN HMIS

Tháng 4 18 @ 10: 00 sáng - 12: 00 pm

DC 401 là Đào tạo Quản trị viên Cơ quan Mới cho DC HMIS. Khóa đào tạo này bao gồm các kiến ​​thức cơ bản về HMIS, kỳ vọng của Quản trị viên Cơ quan trong hệ thống cũng như các công cụ và tài nguyên sẵn có cho công việc của bạn. Nếu bạn là Quản trị viên mới của Đại lý, bạn cần phải hoàn thành một khóa đào tạo thường xuyên (DC 101 – DC 104) trước khi trải qua khóa đào tạo này. Chọn một trong những áp dụng tốt nhất cho công việc tổ chức của bạn làm. Khóa đào tạo này CHỈ DÀNH CHO QUẢN TRỊ VIÊN ĐẠI LÝ. CẦN CÓ SỰ PHÊ DUYỆT CỦA GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Chi tiết

Ngày:
Tháng Tư 18
thời gian:
10: 00 sáng - 12: 00 chiều
website:
https://attendee.gotowebinar.com/register/2924534231327645199