Tìm kiếm
Tìm kiếm
Tìm kiếm
Đóng hộp tìm kiếm này.

Vô gia cư ở DC

Vào bất kỳ đêm nào tại Quận Columbia, có 3,960 người độc thân và 1,656 người lớn và trẻ em trong 539 hộ gia đình đang trải qua tình trạng vô gia cư.

Các hộ gia đình này bao gồm:

    • 900 người không nổi bật (tức là những người “trên đường phố”);

    • 3,308 người trong các nơi trú ẩn khẩn cấp; và

    • 1,408 người trong các cơ sở Nhà ở Chuyển tiếp.

Dưới đây là một số yếu tố chính ảnh hưởng đến tính dễ bị tổn thương của một người đối với tình trạng vô gia cư.

Nhân khẩu học

Tuổi tác, dân tộc, giới tính và chủng tộc của một người sẽ ảnh hưởng đến cách họ tham gia vào hệ thống dịch vụ dành cho người vô gia cư.

Sức khỏe và Khuyết tật

Nhìn chung, sức khỏe của những cá nhân vẫn được phục vụ bởi hệ thống dịch vụ dành cho người vô gia cư là rất kém.

Kinh nghiệm

Trải nghiệm của một người về bạo lực gia đình, hệ thống chăm sóc nuôi dưỡng và các cơ sở thể chế có thể ảnh hưởng đến cách họ tương tác với hệ thống dịch vụ dành cho người vô gia cư. 

Thu nhập & Việc làm

Hầu hết các cá nhân trải qua tình trạng vô gia cư không thể có được thu nhập có thể hỗ trợ nhà ở của họ thông qua các chương trình việc làm hoặc phúc lợi.

Quần thể con

Mặc dù số lượng thanh niên trong độ tuổi chuyển tiếp, cựu chiến binh và những người xác định là LGBTQ + tương đối nhỏ, nhưng việc hiểu được những cách thức mà những người này tham gia với hệ thống dịch vụ dành cho người vô gia cư là rất quan trọng. 

Biểu đồ

Khám phá bảng điều khiển dữ liệu của chúng tôi để hiểu rõ hơn về hiệu suất hệ thống CoC của Quận và nhân khẩu học của những người vô gia cư.

Bảng điều khiển các chỉ số hiệu suất chính (KPI) năm tài chính 22

Câu hỏi trọng tâm: Hệ thống của chúng tôi hoạt động như thế nào?

Tần suất cập nhật: Hàng năm

Mô tả: Để giám sát hiệu suất thực hiện các mục tiêu của Học khu đối với CoC, ICH, DHS và TCP đã thiết lập KPI của CoC – các chỉ số hiệu suất trên toàn hệ thống theo dõi tiến trình đạt được hướng tới tầm nhìn của Homeward DC về việc tạo ra tình trạng vô gia cư hiếm, ngắn và không tái diễn.