Tìm kiếm
Tìm kiếm
Tìm kiếm
Đóng hộp tìm kiếm này.

Tôi cần giúp đỡ

Vị trí việc làm AimHire (Vị trí tình bạn)

Chương trình AimHire kết nối những người tham gia với các nhà tuyển dụng trong Washington DCMarylandvà Các khu vực Virginia.

AimHire tổ chức một buổi định hướng vào lúc 10 giờ sáng Thứ Tư hàng tuần tại văn phòng AimHire, đặt tại 5100 Wisconsin Ave NW, Suite 520 Washington, DC 20016. Để tham dự và trở thành người tham gia chương trình, hãy gọi số 202.248.0496 hoặc email aihire@friendshipplace.org.

Họ giúp gì

việc làm

Dịch vụ cựu chiến binh

Họ giúp ai

Người lớn từ 24 tuổi trở lên

Cá nhân

Địa chỉ: 5100 Wisconsin Ave NW, Suite 520 Washington, DC 20016
Giờ làm việc: Thứ Hai: 8:30 sáng - 11:30 sáng và 1 giờ chiều - 4 giờ chiều
Điện thoại: 202-248-0496