Tìm kiếm
Tìm kiếm
Tìm kiếm
Đóng hộp tìm kiếm này.

Tôi cần giúp đỡ

Đường dây nóng của Shelter

Đường dây nóng của Shelter và Hạ thân nhiệt (thời tiết lạnh) hoặc Tăng thân nhiệt (thời tiết nóng)

Họ giúp gì

Nhà ở tạm thời

Họ giúp ai

Người lớn từ 24 tuổi trở lên

Thanh niên dưới 24 tuổi

Cá nhân

Gia đình

Giờ: 24 giờ
Điện thoại: 202-399-7093